MARSEV 3. Kurucular Kurulu

MARSEV 3. Kurucular Kurulu


MARSEV 3. Kurucular Kurulu ( Genel Kurul ) toplantısının 2019 yılının Kasım ayı içerisinde Mütevelli Kurul toplantısı ile birlikte yapılacağı bilgilerine.

Devamı