Amaç

Vakfımızın Amacı

VAKFIMIZIN AMACI

Vakıf senedinin 3. maddesinde belirtildiği gibi, Vakfın amacı, 2809 sayılı yasayla kurulan MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ve bağlı diğer birimlerini bina, araç, gereç ve nitelikli öğretim elemanları ile kaliteli hizmet veren bir kurum haline getirmek için gerekli maddi, manevi destek katkıları sağlamak; bunun yanı sıra olanakların el verdiği ölçüde Mardin’deki diğer Eğitim Kurumlarına da çağdaş eğitim verebilmeleri için katkıda bulunmaktır. 

Paylaş: